96 559 08 69
Pla de la font, 10

SALA GENERAL

Referència (dicc, atles…): REFER

Esports: ESPOR

Informàtica: INFOR

Llengua: LLENG

Literatura: LITER

Idiomes: IDIOM (N-A novel·la en anglès, N-F francés, N-I italià)

Música: MUSIC

Medicina: SALUT

Esoterisme: ESOTE

Religió: RELIG

Ciència i Cultura: CIENC

Ciències Naturals: CNATU

Física i Química: QUIFI

Economia: ECONO

Matemàtiques: MATEM

Agricultura: AGRIC

Ciències Aplicades: CAPLI

Geografia: GEOGR

Història: HISTO

Art / Arquitectura / Urbanisme: ART

Filosofia: FILOS

Dret: DRET

Psicologia: PSICO

Educació: EDUCA

Home / Dona (Gènere): GENER

Política: POLIT

Antropologia / Sociologia: SOCIO

Fotografia / Cinema: CINFO

 

 

SALA INFANTIL

Tots els llibres porten el teixell encapçalat per I (infantil)

Jocs / Manualitats / Art: ART

Ciència i tecnologia: CAPLI

Cos humà / Medicina: SALUT

Esports: ESPOR

Ecologia / Animals / Plantes: CNATU

Religió: RELIG

Literatura: LITER

Geografia: GEOGR

Història: HISTO

Música: MUSIC

Informàtica: INFOR

Referència: REFER

Pares: PARES

SALA JUVENIL / MEDIATECA

Còmic adult: TBO-C / TBO-V

Còmic juvenil: JNCC / JNCV

Novel·la juvenil: JNC / JNV

Poesia juvenil: JNCP / JNVP

Teatre juvenil: JNCT / JNVT

Sexualitat: SEX

SECCIÓ MÚSICA: audiovisuals

ESPAi VALENCIÀ (al fons de la sala General)

Tots els llibres porten el teixell encapçalat per SV

Història: HISTO

Geografia: GEOGR

Ciències naturals: CNATU

Etnologia: ETNOLO

Estadística: ESTAD

Economia: ECONO

Educació: EDUCA

Política: POLIT

Art / Arquitectura / Urbanisme: ART

Llengua: LLENG

Literatura: LITER

Gastronomia: FOL-GAS

Festes: FOL-FES

 

Els gèneres literaris en valencià ( novel·la, poesia, teatre i biografia), porten en el teixell el gènere més la lletra V:

Novel·la: NV

Biografia: BV

Poesia: PV

Teatre: TV

 

Compartir: