96 559 08 69
Pla de la font, 10

A la planta baixa, es pot accedir a les publicacions diàries, periòdics i revistes. Les publicacions endarrerides es poden emportar en préstec a domicili. La biblioteca tan sols les guarda 4 mesos, ja que passen després al reciclatge o al buidatge selectiu per al Fons Local.

A més, en aquest espai, es troba l’expositor de Novetats bibliogràfiques i un apartat amb recomanacions de lectures que us fa la biblioteca, que és canviant i molt heterogeni.

Compartir: