96 559 08 69
Pla de la font, 10

Biblia Sacra

La Biblia Sacra és un còdex, datat entre les darreries dels segles XIV i principis del XV. Està escrit sobre vitel·la, amb lletra gòtica i miniat, i textos en llatí i distribuïts a dos columnes amb anotacions marginals. Els títols i subtítols són en tinta roja i blava. Les inicials miniades amb il·lustracions figurades, escenes i motius zoomorfes, vegetals i geomètrics policromats en els pròlegs i historiada amb figures humanes en vinyetes policromes de colors plans i daurats per als diferents llibres bíblics.

Aquesta Bíblia fou comprada a Narbona per en Jaume Gil, aleshores rector de la parròquia de Santa Maria de Cocentaina, junt a un Flors Sanctorum -llibre desaparegut al llarg del temps- i feu donació dels dos llibres a la vila de Cocentaina. Durant un temps fou conservada a l'Arxiu de l’església de Santa Maria, fins a meitat del segle XX, que torna a formar part de l'Arxiu Històric Municipal de Cocentaina. Es pot visitar al Palau Comtal.

És la joia més preada de tot el fons documental de l’Arxiu Històric Municipal de Cocentaina.

Us recomanem que hi navegueu per les seues pàgines.

Columna_2

PRIVILEGI FIRA TOTS SANTS -1346
Pergamí

La Fira de Tots Sants de Cocentaina va ser creada l’any 1346, per privilegi reial del rei Pere IV al comte de Cocentaina. És la segona fira amb més antiguitat de l’estat espanyol. Actualment se celebra durant la setmana de Tots Sants (1 de novembre), atraient any rere any a més de 650.000 visitants i amb un espai d’expositors de 70.000 m².

"Jo, Pere Quart, per la gràcia de Déu rei d'Aragó, ordene que a Cocentaina sense interrupció una fira es faça de quinze jorns de duració i siga per Sant Miquel aquesta celebració. I perquè la Fira esdevinga una de les millors, no podrà interrompre's si no és per força major. Tot aquell que siga bé venedor o bé comprador vaja i torne a la Fira sota la meua protecció. A ningú no podran detenir ni tancar a la presó, llevat dels que siguen lladres, assaltants o traïdors, també si són sodomites o són falsificadors ordene que per a aquesta gent no hi haja perdó. A més, mane i ordene a tots els meus capitans que facen guardar i guarden aquesta ordre reial i ho signe a València davant les autoritats en 1346 un dotze del mes de maig."

Columna_2

 

Compartir: