96 559 08 69
Pla de la font, 10

El diferents tipus de préstec es regiran per les normes generals de la Xarxa Lectura Pública Valenciana, a la qual pertany la Biblioteca de Cocentaina.

Per a totes les modalitats de préstecs, en cas de pèrdua o deteriorament, caldrà reposar el document.

 

PRÉSTEC PERSONAL:

  • 4 llibres durant 15 dies renovables
  • 2 revistes durant 15 dies renovables
  • 2 DVD durant 7 dies no renovables
  • 2 CD durant 7 dies no renovables

PRÉSTEC COL·LECTIU:

El préstec col·lectiu està destinat a institucions, organitzacions, col·legis o associacions que per les seues necessitats lectores o de foment de la lectura necessiten emportar-se més documents i per més temps. Es presta un màxim de 200 documents, durant 120 dies, sense haver de renovar el préstec.

Per a fer ús d’aquest servei, cal fer-se el carnet col·lectiu en el tauler d’informació de la biblioteca, amb les dades de la institució peticionaria i el nom i cognoms d’una persona que es fa responsable del préstec. Si aquesta persona canvia, per qualsevol raó, s’haurà de renovar el carnet.

Els documents han de tornar en el mateix estat de conservació en què van ser prestats, ja que s’obliga a reposar el material deteriorat o perdut.

 

PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI:

A petició de la persona usuària de la Biblioteca de Cocentaina, es pot demanar a una altra biblioteca de la Xarxa un document que no estiga disponible en el nostre catàleg. En última instància serà la biblioteca propietària del document qui decideix si es presta o no.

Queden excloses:

  • Novetats
  • Obres de referència
  • Documents rars o valuosos
  • Qualsevol altre que la biblioteca propietària així ho considere

El servei és gratuït. Al llarg de l’any es poden demanar un màxim de 5 llibres per persona usuària.

 

MOTXILLA VIATGERA

És un préstec especial durant els mesos de juliol i agost. Consisteix a emportar-se fins a 12 documents (llibres, revistes,...) que es tornaran la primera setmana de setembre. 

Compartir: